image

Zakres usług

Biuro Rachunkowe Audytor-Komp

image

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg podatkowych zgodnie z odpowiednimi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz po podpisaniu przez klienta dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
image

Usługi kadrowe, usługi płacowe

 • prowadzenie ewidencji nieobecności(choroby, urlopy, służba wojskowa) pracowników
 • prowadzenie kart: zarobkowej, podatkowej, ubezpieczeniowej, urlopowej pracowników
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS (rozliczenia z ZUS)
 • przygotowywanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie informacji o kwotach miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło) - dawny PIT-4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników - PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rocznej tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R
image

Pozostałe usługi

 • opracowanie obiegu dokumentów
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firm(urząd skarbowy, ZUS, GUS)
 • indywidualne konsultacje z zakresu Prawa Pracy, ZUS
 • indywidualne konsultacje w zakresie zakładania firmy, wyboru sposobu opodatkowania itp.
image

Usługi informatyczne

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę informatyczną

image

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu